• Akromegali

    Akromegali adalah pertumbuhan berlebihan akibat pelepasan hormon pertumbuhan yang berlebihan. Penyebab Akromegali Pelepasan hormon...